Lịch biểu diễn

Xem mùa diễn
  1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

1. Hình thức tuyển dụng: Nhà hát Giao hưởng-Nhạc, Vũ kịch tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

  1. 2.     Số lượng: 06 người gồm:

- 02 Diễn viên múa: chuyên ngành múa ballet

- 02 nhân viên Tổ chức biểu diễn;

- 01 nhân viên Hành chính;

- 01 Kế toán viên

3. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Là công dân Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

b. Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

c. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;

d. Về trình độ năng lực:

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Có hiểu biết và khả năng đề xuất ý kiến để giúp lãnh đạo trong chỉ đạo giải quyết công việc được phân công.

e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

a. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở Nhà hát Giao hưởng-Nhạc, Vũ kịch.

Cụ thể: nhận hồ sơ từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 24/01/2024.

b. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch. Địa chỉ: số 7 Công Trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3.521.0361. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bảng mô tả nhu cầu tuyển dụng

 

Stt

Vị trí việc làm          cần tuyển

Mô tả công việc

Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1

Diễn viên múa

Luyện tập và biểu diễn ở các chương trình biểu diễn

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp Múa trở lên. Chuyên ngành Múa ba-lê

 

2

 

Nhân viên Hành chính

 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: hành chính, văn hóa, nghệ thuật, luật.

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác, các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi công tác;

 - Có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác; có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

-  Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

 

 

3

Nhân viên Tổ chức biểu diễn

Liên hệ tìm hợp đồng biểu diễn, tài trợ;

Dịch thuật văn bản của các tổ chức, các nhân nước ngoài;

Tham mưu về nội dung chương trình biểu diễn hàng năm;

Bán và quản lý vé chương trình biểu diễn;

Quảng bá chương trình biểu diễn;

Thiết kế các ấn phẩm quảng bá cho chương trình biểu diễn;

Làm giờ hành chính và phục vụ vào các đêm biểu diễn.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: ngoại ngữ, văn hóa, nghệ thuật, quản trị kinh doanh, kiến trúc, mỹ thuật.

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 

 

4

 

Kế toán viên

Lập dự toán, kế hoạch hàng năm, đột xuất;

Báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách hàng quý, quyết toán năm;

Báo cáo thuế, lập, gửi, thanh toán các khoản thuế phát sinh theo quy định;

Lập dự toán thu chi, chứng từ thu chi;

Lập chứng từ thanh toán kho bạc, ngân hàng;

Theo dõi lập chứng từ thanh toán lương, phụ cấp và các khoản bồi dưỡng;

Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán;

Ghi sổ, in sổ sách kế toán;

Kiện toàn bộ máy kế toán, theo dõi, quản lý, kiểm tra công tác bảo quản chứng từ, sổ sách, tài sản, công cụ, dụng cụ;

Dự thảo các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, quản lý nhạc cụ;

Dự thảo hợp đồng kinh tế;

Giao dịch với ngân hàng, kho bạc;

Tham mưu, thực hiện công tác về chế độ chính sách.

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành kế toán, tài chính.

- Có kiến thức về pháp luật; Nắm vững quy trình nghiệp vụ và các nhiệm vụ cụ thể của kế toán viên theo quy định;

- Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

 

 

Nhà tài trợ