Lịch biểu diễn

Xem mùa diễn
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Phòng ban

Giới thiệu

Phòng ban

PHÒNG TỔ CHỨC BIỂU DIỄN
Trưởng phòng Nguyễn Mạnh Duy Linh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Minh Tân
Nhân Viên Trần Thành Bội Ngọc
  Đỗ Ngọc Thủy
  Lê Thị Thùy Trang
   Nguyễn Trần Minh Duy 
Bán vé

Vũ Thị Mỹ Hương

Châu Kiêm Lệ

Thư viện Đinh Nguyễn Huyền Trân
  Nguyễn Hữu Trí
  Võ Triển Quang
Âm thanh Võ Thành Trung
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Trưởng phòng Nguyễn Phương Loan
Hành Chính

Dương Ngọc Thanh Xuân
Nguyễn Phan Thảo

Võ Thị Lan Hương

Kế toán Trưởng Mai Thị Thanh Thủy
Kế toán Nguyễn Minh Thanh Tâm
  Dương Thị Huyền Trang
Thủ Quỹ

Vũ Thanh Vân

   
Phục Trang

Vũ Thanh Vân

Đỗ Thị Anh Nguyên

 

   
Tài xế Trần Huỳnh Tấn Đạt
   
Hậu đài – Bảo vệ

Nguyễn Quốc Tuấn

Lê Ngọc Hùng

Đinh Tuấn Tài

Ngô Thị Châu

 

   

Các bài viết khác

Nhà tài trợ