Lịch biểu diễn

Xem mùa diễn
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Hội đồng nghệ thuật

Giới thiệu

Hội đồng nghệ thuật

Là tổ chức tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề chuyên môn của Nhà hát. Có thẩm quyền quyết định các chủ trương, chiến lược phát triển và giải pháp thực hiện trong lĩnh vực chuyên môn.

Chủ tịch Hội đồng:

Lê Ha My – Chỉ đạo Nghệ thuật, Giám đốc

Phó Chủ tịch:

Nguyễn Phúc Hùng – Tổng Đạo Diễn

Thư ký Hội đồng:

Nguyễn Minh Tân - Phó trưởng Phòng Tổ chức Biểu diễn 

Ủy viên

Nguyễn Mạnh Duy Linh – Trưởng phòng Tổ chức Biểu diễn
Tăng Thành Nam – Phó Trưởng đoàn Giao hưởng
Trần Nhật Minh – Trưởng đoàn Nhạc Kịch
Nguyễn Phúc Hải – Trưởng đoàn Vũ Kịch
Đoàn Huy An - Phó Trưởng đoàn Giao hưởng 
Phạm Văn Trang - Phó Trưởng đoàn Nhạc kịch

NSƯT. Trần Hoàng Yến - Phó Trưởng đoàn Vũ kịch  

 

Các bài viết khác

Nhà tài trợ