Lịch biểu diễn

Xem mùa diễn
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Hội đồng nghệ thuật

Giới thiệu

Hội đồng nghệ thuật

Là tổ chức tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề chuyên môn của Nhà hát. Có thẩm quyền quyết định các chủ trương, chiến lược phát triển và giải pháp thực hiện trong lĩnh vực chuyên môn.

Chủ tịch Hội đồng:

Lê Ha My – Giám đốc

Phó Chủ tịch:

 

Thư ký Hội đồng:

Nguyễn Thoại Hường - Phó Giám đốc 

Ủy viên

Nguyễn Mạnh Duy Linh – Trưởng phòng Tổ chức Biểu diễn
Tăng Thành Nam – Concert Master
Trần Nhật Minh – Phó Trưởng Đoàn Nhạc Kịch
Nguyễn Phúc Hải – Trưởng Đoàn Vũ Kịch
Nguyễn Phúc Hùng – Tổng Đạo Diễn

 

Các bài viết khác

Nhà tài trợ